AM

  • 64 posts
EMAIL MARKETING AUTOMATION

EMAIL MARKETING AUTOMATION

Email Marketing Automation là hệ thống tự động gửi email theo chu trình định trước. Khách hàng sử dụng trong việc chào hàng sản phẩm, chúc mừng sinh nhật, gửi quà tặng voucher qua email ... Hệ thống được tích hợp sẵn máy chủ Amazon

QUẢN LÝ DỰ ÁN CÔNG TY

QUẢN LÝ DỰ ÁN CÔNG TY

Quản lý dự án doanh nghiệp qua Kanban. Quản lý dự án công ty là sản phẩm thương mại của AM Workplace. AM Workplace là phần mềm nền Web, Windows, Mac OS, IOS, Android hỗ trợ phân luồng công việc theo dự án. Task

AM WORKSUITE GIỚI THIỆU

AM WORKSUITE GIỚI THIỆU

AM Worksuite bao gồm 1 phần là Email Tên Miền Doanh Nghiệp được giới thiệu ở phần trước. Theo kèm đó là bộ nhớ Google Drive không giới hạn sử dụng chung như Google GSuite, tuy nhiên không bao gồm Email Tên Miền Doanh

AM WORKPLACE GIỚI THIỆU

AM WORKPLACE GIỚI THIỆU

AM Workplace là phần mềm nền Web, Windows, Mac OS, IOS, Android hỗ trợ phân luồng công việc theo dự án. Task công việc mô hình Kanban của Nhật Bản. Công việc nên được chia thành nhiều trạng thái khác nhau: Việc phải làm,

AM ACADEMY GIỚI THIỆU

AM ACADEMY GIỚI THIỆU

AM Academy là một nền tảng học tập, phần mềm di động trên hệ điều hành IOS - Android mục đích đào tạo nội bộ. Trong app chứa rất nhiều các khóa học về Marketing, Content, Bán hàng, Tâm thức, Kinh doanh ... Nhân sự