AM ACADEMY GIỚI THIỆU

AM Academy là một nền tảng học tập, phần mềm di động trên hệ điều hành IOS - Android mục đích đào tạo nội bộ.

Trong app chứa rất nhiều các khóa học về Marketing, Content, Bán hàng, Tâm thức, Kinh doanh ... Nhân sự tại AM có thể sử dụng AM User ID để đăng nhập. Các khóa học được mặc định mở khóa phù hợp cho từng bộ phận trong công ty có thể học tập ngay được. Khóa học được giảng dạy bởi rất nhiều diễn giả nổi tiếng như ông Ngô Minh Tuấn, Francis Hùng, Phan Văn Trường, Lê Thẩm Dương ...