AM WORKSUITE GIỚI THIỆU

AM Worksuite bao gồm 1 phần là Email Tên Miền Doanh Nghiệp được giới thiệu ở phần trước. Theo kèm đó là bộ nhớ Google Drive không giới hạn sử dụng chung như Google GSuite, tuy nhiên không bao gồm Email Tên Miền Doanh Nghiệp. Được định danh như 01 Gmail thông thường, đăng nhập nhiều nền tảng và đồng bộ dữ liệu.

AM Worksuite được kết hợp chung với AM Workplace tạo thành một quy trình làm việc đa nền tảng đồng bộ AM Workflow là phần kết hợp giữa nhiều phần mềm và quy trình làm việc.

Chỉ cần sử dụng 01 AM User ID duy nhất để sử dụng đăng nhập đồng bộ các nền tảng khác nhau. AM User ID có thể truy cập toàn bộ hệ thống, truy xuất dữ liệu trên toàn bộ kho dữ liệu, nền tảng của AM mà không cần phải xác thực. Tính đồng bộ và duy nhất của toàn bộ nền tảng AM thực sự đem lại sự tiện lợi cho nhân sự tham gia.