QUẢN LÝ DỰ ÁN CÔNG TY

Quản lý dự án doanh nghiệp qua Kanban. Quản lý dự án công ty là sản phẩm thương mại của AM Workplace.

AM Workplace là phần mềm nền Web, Windows, Mac OS, IOS, Android hỗ trợ phân luồng công việc theo dự án. Task công việc mô hình Kanban của Nhật Bản.

Công việc nên được chia thành nhiều trạng thái khác nhau: Việc phải làm, việc đang làm, việc hoàn thành. Bạn có thể tạo thêm nhiều trạng thái công việc khác nhau tùy vào nhu cầu. Ở trong mỗi trạng thái sẽ có phần "nhiệm vụ công việc" gọi là Task. Các Task này có thể kéo thả sang các cột trạng thái để đánh dấu tiến độ nhiệm vụ công việc của bạn. Ngoài ra bạn có thể sử dụng các Task như để ghi chú, đặt câu hỏi, đính kèm file ...

Xem thêm tại phần AM Workplace

Nếu bạn đang quan tâm và cần áp dụng cho doanh nghiệp của mình AM sẽ nhận cung cấp, bàn giao, đào tạo sử dụng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.